Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Torek, 16. december 2014 - StrasbourgKončna izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Predložitev dokumentov
 4.Pregled gospodarskega upravljanja „šesterčka“ in „dvojčka“ uredb (razprava)
 5.Čas glasovanja
  5.1.Izvolitev Evropskega varuha človekovih pravic (glasovanje)
  5.2.Znanstveno proučevanje vprašanj v zvezi z živili ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi vrstami (CITES) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Sporazum o sodelovanju z Marokom v zvezi s civilnim globalnim satelitskim navigacijskim sistemom (GNSS) *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Podaljšanje Sporazuma o sodelovanju z Ukrajino na področju znanosti in tehnologije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.6.Sodelovanje Hrvaške v Evropskem gospodarskem prostoru *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.7.Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.8.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/010 IT/Whirlpool (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.9.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland S.A. (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.10.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.11.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/014 FR/Air France (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  5.12.Imenovanje članov enotnega odbora za reševanje * (glasovanje)
 6.Obrazložitve glasovanja
 7.Popravki in namere glasovanja
 8.Izjava predsedujočega
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Delovni program Komisije za leto 2015 (razprava)
 11.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 14.Proračun za leti 2014 in 2015 (razprava)
 15.Pomanjkanje sredstev za program pomoči sirskim beguncem v okviru Svetovnega programa za hrano (razprava)
 16.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo ***I (razprava)
 17.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja ***I (razprava)
 18.Obnova strategije notranje varnosti za EU (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik
Končna izdaja (211 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (65 kb)
  Priloga 1
Končna izdaja (8 kb)
  Priloga 2
Končna izdaja (8 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (237 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (37 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (63 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (237 kb)
 
Zapisnik
Končna izdaja (318 kb)
  Seznam navzočih
Končna izdaja (63 kb)
  Izidi glasovanja
Končna izdaja (344 kb)
  Poimensko glasovanje
Končna izdaja (690 kb)
Pravno obvestilo