Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. december 2014 - Strasbourg

7. Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000078/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000079/2014) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Forhandlingen havde fundet sted den 25. november 2014 (punkt 15 i protokollen af 25.11.2014).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Claude Moraes, for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk tilgang til migration fra Den Europæiske Unions side (2014/2907(RSP))(B8-0362/2014)

Afstemning: punkt 10.24 i protokollen af 17.12.2014.

Juridisk meddelelse