Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - Strasbourg

7. Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000078/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0037/2014)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000079/2014) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Välimeren alueen tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0038/2014)

Keskustelu käytiin 25. marraskuuta 2014 (istunnon pöytäkirja 25.11.2014, kohta 15).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Claude Moraes kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2014/2907(RSP)) (B8-0362/2014)

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.12.2014, kohta 10.24.

Oikeudellinen huomautus