Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2072(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0073/2014

Ingivna texter :

A8-0073/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0091

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.6. Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Översvämning i Italien – jordbävning i Grekland – isbildning i Slovenien – isbildning och översvämning i Kroatien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (översvämningar i Italien, jordbävning i Grekland, isbildning i Slovenien och isbildning och översvämningar i Kroatien) [COM(2014)0565 - C8-0137/2014 - 2014/2072(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Patricija Šulin (A8-0073/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0091)

Rättsligt meddelande