Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2038(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2014

Predkladané texty :

A8-0077/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/12/2014 - 10.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0098

Zápisnica
Streda, 17. decembra 2014 - Štrasburg

10.13. Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: regióny postihnuté katastrofami (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení [COM(2014)0348 - C8-0021/2014 - 2014/2038(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0077/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2014)0098)

Právne oznámenie