Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2224(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0067/2014

Ingivna texter :

A8-0067/2014

Debatter :

PV 16/12/2014 - 14
CRE 16/12/2014 - 14

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.16
CRE 17/12/2014 - 10.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0100

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - StrasbourgSlutlig utgåva

10.16. Ny allmän budget för Europeiska unionen för budgetåret 2015 (omröstning)
CRE

Betänkande om rådets ståndpunkt om det nya förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 [16739/2014 - C8-0287/2014 - 2014/2224(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial och Monika Hohlmeier (A8-0067/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2014)0100)

Inlägg:

Marisa Matias om tillåtligheten beträffande ändringsförslag 30.

Efter omröstningen, Jean Arthuis (ordförande för utskottet BUDG).

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att parlamentet hade godkände rådets ståndpunkt om förslaget till budget för budgetåret 2015 utan ändringar, och var mycket nöjd med detta resultat.

Talmannen instämde i Benedetto Della Vedovas yttrande och gjorde följande uttalande:

"Budgetförfarandet har genomförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Jag förklarar budgeten för budgetåret 2015 slutgiltigt antagen".

Rättsligt meddelande