Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2976(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0352/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/12/2014 - 10.23
CRE 17/12/2014 - 10.23
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0104

Protokoll
Onsdagen den 17 december 2014 - Strasbourg

10.23. Stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och företagen (omröstning)
CRE

Debatten hade ägt rum den 26 november 2014 (punkt 22 i protokollet av den 26.11.2014).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 17 december 2014 (punkt 6 i protokollet av den 17.12.2014).

Resolutionsförslag B8-0351/2014, B8-0352/2014, B8-0353/2014, B8-0354/2014, B8-0355/2014 och B8-0356/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0351/2014

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0352/2014

(ersätter B8-0352/2014 och B8-0356/2014):

inlämnat av följande ledamöter:

Antonio Tajani, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Françoise Grossetête, Claude Rolin, Pilar del Castillo Vera, Ivo Belet, Massimiliano Salini, András Gyürk, Angélique Delahaye, Paul Rübig, Philippe Juvin, Tokia Saïfi, Esther de Lange, Angelika Niebler, Andor Deli, Raffaele Fitto, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti, Jerzy Buzek, Franck Proust, Markus Pieper, Annie Schreijer-Pierik, Nadine Morano, Elisabetta Gardini och Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen,

Dan Nica, Bernd Lange, Patrizia Toia, Edouard Martin, Theresa Griffin, Miroslav Poche, Martina Werner, Simona Bonafè, Jens Geier, Soledad Cabezón Ruiz, Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Flavio Zanonato, Adam Gierek, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, José Blanco López, Caterina Chinnici, Jutta Steinruck, Evelyn Regner, Brando Benifei, Pina Picierno, Maria Arena, Alessandra Moretti, Elly Schlein och Clare Moody för S&D-gruppen,

Reinhard Bütikofer och Monika Vana för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2014)0104)

Inlägg:

Rosa D'Amato Som föreslog en muntligt ändring av ändringsförslag 15.

Detta muntliga ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.

(Resolutionsförslagen B8-0353/2014, B8-0354/2014 och B8-0355/2014 bortföll.)

Rättsligt meddelande