Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2907(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0362/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0362/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2014 - 10.24
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0105

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

10.24. Η κατάσταση στη Μεσόγειο και η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 25 Νοεμβρίου 2014 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2015.

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2014 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.12.2014).

Πρόταση ψηφίσματος B8-0362/2014

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2014)0105)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου