Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. joulukuuta 2014 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 5.Palestiinan valtion tunnustaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Eurooppa-neuvoston kokouksen (18.–19. joulukuuta 2014) valmistelu (keskustelu)
 10.Äänestykset
  10.1.Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan tasavallalle ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.2.Ecuadorin alkuperätuotteiden tullikohtelu ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.3.Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2014 (äänestys)
  10.4.Lisätalousarvioesitys nro 3/2014: sakoista, korkomaksuista, korvauksista ja takaisinmaksuista saadut tulot - maksumäärärahat - komission, alueiden komitean ja Euroopan tietosuojavaltuutetun henkilöstötaulukot (äänestys)
  10.5.Lisätalousarvioesitys nro 4/2014: perinteiset omat varat, alv- ja BKTL-määräytymisperusteet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.6.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Italian tulvat - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.7.Lisätalousarvioesitys nro 5/2014: Italian tulvat (Sardinia) vuonna 2013 - Kreikan maanjäristys - Slovenian jäämyrskyt - Kroatian jäämyrskyt ja niitä seuranneet tulvat vuonna 2014 (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.8.Lisätalousarvioesitys nro 6/2014: perinteisten omien varojen sekä alv- ja BKTL-perusteisten omien varojen ennakkoarvioiden tarkistaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.9.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Serbian, Kroatian ja Bulgarian tulvat (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.10.Lisätalousarvioesitys nro 7/2014: tulvat Serbiassa, Kroatiassa ja Bulgariassa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.11.Lisätalousarvio nro 8/2014: varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisesta syntynyt ylijäämä (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.12.Unionin omat varat - jäsenvaltioiden kansallisten maksuosuuksien mukauttaminen * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.13.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: katastrofialueet (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.14.Joustovälineen varojen käyttöönotto - Kyproksen rakennerahasto-ohjelmien rahoittaminen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  10.15.Uusi esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)
  10.16.Uusi Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2015 (äänestys)
  10.17.Sellaisten unionin sääntöjen vakavien rikkomusten luokittelu, jotka voivat johtaa maantieliikenteen harjoittajan hyvämaineisuuden menettämiseen (äänestys)
  10.18.Ehdotus neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY mukaisista laskentamenetelmistä ja raportointivaatimuksista (äänestys)
  10.19.Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (äänestys)
  10.20.Solvenssi II (äänestys)
  10.21.EU:n sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen (äänestys)
  10.22.Palestiinan valtion tunnustaminen (äänestys)
  10.23.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (äänestys)
  10.24.Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (äänestys)
 11.Äänestysselitykset
 12.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Yhdysvaltojen senaatin raportti CIA:n käyttämästä kidutuksesta (keskustelu)
 16.Ilmaisunvapaus Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus (keskustelu)
 17.Assosiaatiosopimus Georgian kanssa *** - Assosiaatiosopimuksen tekeminen Georgian kanssa (keskustelu)
 18.Khartumin prosessi ja tuleva EU:n ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (246 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (65 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (208 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (37 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (296 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (946 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (323 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (63 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (561 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2058 kb)
Oikeudellinen huomautus