Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Sreda, 17. december 2014 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Sklepi o določenih dokumentih
 5.Priznanje palestinske državnosti (vloženi predlogi resolucij)
 6.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (vloženi predlogi resolucij)
 7.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (vloženi predlogi resolucij)
 8.Predložitev dokumentov
 9.Priprava zasedanja Evropskega sveta (18. in 19. december 2014) (razprava)
 10.Čas glasovanja
  10.1.Avtonomni trgovinski preferenciali za Republiko Moldavijo ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.2.Tarifna obravnava za uvoz blaga s poreklom iz Ekvadorja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.3.Sprostitev varnostne rezerve v letu 2014 (glasovanje)
  10.4.Predlog spremembe proračuna št. 3/2014: Prihodki od glob, plačil obresti, izplačil in povračil – Odobritve plačil - Kadrovski načrti Komisije, Odbora regij in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (glasovanje)
  10.5.Predlog spremembe proračuna št. 4/2014: Tradicionalna lastna sredstva, DDV in osnove za bruto nacionalni dohodek (BND) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.6.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Italiji - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.7.Predlog spremembe proračuna št. 5/2014: Poplave v Italiji (Sardinija) v letu 2013 - Potres v Grčiji - Žled v Sloveniji - Žled in poplave na Hrvaškem v letu 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.8.Predlog spremembe proračuna št. 6/2014: Revizija napovedi tradicionalnih lastnih sredstev, prispevkov iz naslova DVD in BND (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.9.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.10.Predlog spremembe proračuna št. 7/2014: Poplave v Srbiji, na Hrvaškem in v Bolgariji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.11.Predlog spremembe proračuna št. 8/2014: Presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 2013 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.12.Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.13.Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: Regije, ki so jih prizadele nesreče (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.14.Uporaba instrumenta prilagodljivosti - financiranje programov strukturnih skladov na Cipru (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  10.15.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)
  10.16.Nov splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015 (glasovanje)
  10.17.Uredbe Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s klasifikacijo resnih kršitev pravil Unije, zaradi katerih lahko cestni prevozniki izgubijo dober ugled, in spremembi Priloge III k Direktivi 2006/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta (glasovanje)
  10.18.Predlog direktive Sveta o določitvi metod izračuna in zahtev za poročanje v skladu z Direktivo 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (glasovanje)
  10.19.Delegirana uredba Komisije (EU) o načrtu za zavržke za Baltsko morje (glasovanje)
  10.20.Solventnost II (glasovanje)
  10.21.Obnova strategije notranje varnosti za EU (glasovanje)
  10.22.Priznanje palestinske državnosti (glasovanje)
  10.23.Jeklarski sektor v EU: zaščita delavcev in industrije (glasovanje)
  10.24.Razmere v Sredozemlju in potreba po celostnem pristopu EU k migraciji (glasovanje)
 11.Obrazložitve glasovanja
 12.Popravki in namere glasovanja
 13.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 14.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 15.Poročilo senata ZDA o mučenju, ki ga je izvajala CIA (razprava)
 16.Svoboda izražanja v Turčiji: nedavne aretacije novinarjev in vodstvenih delavcev v medijskih hišah ter načrten pritisk na medije (razprava)
 17.Pridružitveni sporazum z Gruzijo *** - Sklenitev Pridružitvenega sporazuma z Gruzijo (razprava)
 18.Kartumski proces in bližajoča se pobuda EU-Afriški rog v zvezi z migracijskimi potmi (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (239 kb)  Seznam navzočih (65 kb)
 
Zapisnik (248 kb)  Seznam navzočih (37 kb)  Izidi glasovanja (281 kb)  Poimensko glasovanje (928 kb)
 
Zapisnik (321 kb)  Seznam navzočih (64 kb)  Izidi glasovanja (643 kb)  Poimensko glasovanje (2064 kb)
Pravno obvestilo