Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2503(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0046/2015

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 9.1
CRE 15/01/2015 - 9.1

Ψηφοφορία :

PV 13/01/2015 - 8.6
PV 15/01/2015 - 11.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0006

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - Στρασβούργο

9.1. Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0046/2015, B8-0047/2015, B8-0048/2015, B8-0049/2015, B8-0051/2015, B8-0055/2015 και B8-0059/2015 (2015/2503(RSP))

Οι Tamás Meszerics, Charles Tannock, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Guy Verhofstadt, Josef Weidenholzer και Cristian Dan Preda παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gianluca Buonanno, μη εγγεγραμμένος, Enrico Gasbarra, Dawid Bohdan Jackiewicz και Hans-Olaf Henkel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petras Auštrevičius, Giulia Moi και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου