Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2514(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0050/2015

Разисквания :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.2

Приети текстове :

P8_TA(2015)0007

Протокол
Четвъртък, 15 януари 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

9.2. Пакистан, и по-специално положението след нападението в училището в Пешавар
CRE

Предложения за резолюция B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 и B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer и Jeroen Lenaers представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Sajjad Karim, от името на групата ECR, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Amjad Bashir, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, независим член на ЕП, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade и Afzal Khan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Federica Mogherini (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.2 от протокола от 15.1.2015 г.

Правна информация