Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2514(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0050/2015

Συζήτηση :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0007

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

9.2. Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 και B8-0062/2015 (2015/2514(RSP))

Οι Charles Tannock, Jean Lambert, Fernando Maura Barandiarán, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer και Jeroen Lenaers παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sajjad Karim, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Amjud Bashir, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, μη εγγεγραμμένη, Pavel Svoboda, Nicola Caputo, Aymeric Chauprade και Afzal Khan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Miroslav Mikolášik και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 11.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου