Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2514(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0050/2015

Viták :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0007

Jegyzőkönyv
2015. január 15., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

11.2. Pakisztán, különös tekintettel a pesavári iskolai támadást követő helyzetre (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 és B8-0062/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0050/2015

(amely a B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 és B8-0062/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Gabrielius Landsbergis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet és Afzal Khan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Marie-Christine Vergiat és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Jean Lambert és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir és Rolandas Paksas, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)0007)

Jogi nyilatkozat