Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2514(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0050/2015

Debaty :

PV 15/01/2015 - 9.2
CRE 15/01/2015 - 9.2

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0007

Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.2. Pakistan, w szczególności następstwa ataku na szkołę w Peszawarze (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 i B8-0062/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0050/2015

(zastępujący B8-0050/2015, B8-0052/2015, B8-0053/2015, B8-0057/2015, B8-0058/2015, B8-0060/2015 i B8-0062/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Dubravka Šuica, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jarosław Wałęsa, Andrej Plenković, Monica Macovei, Andrzej Grzyb, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Mariya Gabriel, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jaromír Štětina, Davor Ivo Stier, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Andi Cristea, Krystyna Łybacka, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Miroslav Poche, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet i Afzal Khan w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Mark Demesmaeker i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL;

Jean Lambert i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Amjud Bashir i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0007)

Informacja prawna