Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2505(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : RC-B8-0054/2015

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0054/2015

Viták :

PV 15/01/2015 - 9.3
CRE 15/01/2015 - 9.3

Szavazatok :

PV 15/01/2015 - 11.3
CRE 15/01/2015 - 11.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0008

Jegyzőkönyv
2015. január 15., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás

11.3. Kirgizisztán: a homoszexuális propagandáról szóló törvény (szavazás)
CRE

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 és B8-0065/2015

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0054/2015

(amely a B8-0054/2015, B8-0056/2015, B8-0061/2015, B8-0063/2015, B8-0064/2015 és B8-0065/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Giovanni La Via, Lara Comi, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Csaba Sógor, Jiří Pospíšil, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jaromír Štětina, Stanislav Polčák és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében;

Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Goffredo Maria Bettini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Marc Tarabella, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Miriam Dalli, Hugues Bayet és Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

Sophia in 't Veld, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Juan Carlos Girauta Vidal, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Fernando Maura Barandiarán, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl és Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Patrick Le Hyaric és Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

Daniela Aiuto, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Marco Valli és Fabio Massimo Castaldo.

Elfogadva (P8_TA(2015)0008)

Felszólalások

Ulrike Lunacek szóbeli módosítást nyújt be az F preambulumbekezdéshez, melyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat