Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/3018(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0011/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.5
CRE 15/01/2015 - 11.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0010

Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - Štrasburk

11.5. Situace v Libyi (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015, B8-0032/2015 a B8-0033/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0011/2015

(nahrazující B8-0011/2015, B8-0013/2015, B8-0014/2015, B8-0030/2015, B8-0031/2015 a B8-0032/2015):

předložen těmito poslanci:

Mariya Gabriel, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Antonio López-Istúriz White, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi, Gabrielius Landsbergis, Elisabetta Gardini a József Nagy za skupinu PPE;

Victor Boștinaru, Knut Fleckenstein, Ana Gomes, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Hugues Bayet, Alessia Maria Mosca, Miroslav Poche, Michela Giuffrida, Vincent Peillon, Miriam Dalli, Neena Gill, Goffredo Maria Bettini, Gilles Pargneaux, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Simona Bonafè, Nicola Caputo, Elena Valenciano, Tonino Picula, Sorin Moisă, Andi Cristea, Javi López, Tanja Fajon, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan, Boris Zala, David Martin, Soraya Post, Eugen Freund a István Ujhelyi za skupinu S&D;

Charles Tannock, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR;

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Javier Nart, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Beatriz Becerra Basterrechea, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Alexander Graf Lambsdorff, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Petras Auštrevičius a Urmas Paet za skupinu ALDE;

Barbara Lochbihler a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Dario Tamburrano za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0010)

Vystoupení

Beatrix von Storch předložila ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 14a, který byl vzat v potaz.

(Návrh usnesení B8-0033/2015 se nebere v potaz.)

Právní upozornění