Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0012/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0012

Zápis
Čtvrtek, 15. ledna 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

11.7. Situace v Egyptě (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 a B8-0028/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0012/2015

(nahrazující B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 a B8-0026/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi a Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala a Eugen Freund za skupinu S&D;

Charles Tannock a Ruža Tomašić za skupinu ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius a Urmas Paet za skupinu ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

přijat (P8_TA(2015)0012)

Vystoupení

Victor Boștinaru předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 3a, který byl vzat v potaz.

Cristian Dan Preda předložil ústní pozměňovací návrh k bodu odůvodnění J, který byl vzat v potaz.

(Návrhy usnesení B8-0023/2015 a B8-0028/2015 se neberou v potaz.)

Právní upozornění