Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/3017(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0012/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0012

Protokół
Czwartek, 15 stycznia 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

11.7. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 i B8-0028/2015

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0012/2015

(zastępujący B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 i B8-0026/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi i Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala i Eugen Freund w imieniu grupy S&D;

Charles Tannock i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao.

Przyjęto (P8_TA(2015)0012)

Wystąpienia

Victor Boștinaru przedstawił poprawkę ustną w celu dodania nowego ustępu 3a; poprawka ta została przyjęta.

Cristian Dan Preda przedstawił poprawkę ustną do motywu J; poprawka ta została przyjęta.

(Projekty rezolucji B8-0023/2015 i B8-0028/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna