Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/3017(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0012/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0012

Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

11.7. Situaţia din Egipt (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 și B8-0028/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0012/2015

(care înlocuiește B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 și B8-0026/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi și Gabrielius Landsbergis, în numele Grupului PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala și Eugen Freund, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius și Urmas Paet, în numele Grupului ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao.

Adoptat (P8_TA(2015)0012)

Intervenții

Victor Boștinaru a prezentat un amendament oral pentru a introduce un nou punct 3a, care a fost reținut.

Cristian Dan Preda a prezentat un amendament oral la considerentul J, care a fost reținut.

(Propunerile de rezoluții B8-0023/2015 și B8-0028/2015 au devenit caduce.)

Notă juridică