Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/3017(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0012/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0012

Zápisnica
Štvrtok, 15. januára 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

11.7. Situácia v Egypte (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0023/2015, B8-0024/2015, B8-0026/2015 a B8-0028/2015

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0012/2015

(nahrádzajúci B8-0012/2015, B8-0019/2015, B8-0022/2015, B8-0024/2015 a B8-0026/2015):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi a Gabrielius Landsbergis v mene skupiny PPE;

Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Ana Gomes, Neena Gill, Jeppe Kofod, Arne Lietz, Brando Benifei, Michela Giuffrida, Miroslav Poche, Tonino Picula, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Sorin Moisă, Ricardo Serrão Santos, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Tanja Fajon, Javi López, Victor Negrescu, David Martin, Soraya Post, Boris Zala a Eugen Freund v mene skupiny S&D;

Charles Tannock a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR;

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley, Petras Auštrevičius a Urmas Paet v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Eva Joly a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao.

Prijatý (P8_TA(2015)0012)

Vystúpenia:

Victor Boștinaru predložil ústny pozmeňujúci návrh, ktorým sa vkladá nový odsek 3a, ktorý bol prijatý.

Cristian Dan Preda predložila ústny pozmeňujúci návrh k odôvodneniu J, ktorý bol prijatý.

(Návrhy uznesenia B8-0023/2015 a B8-0028/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Právne oznámenie