Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-0006/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0013

Протокол
Четвъртък, 15 януари 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия

11.8. Случаят с двамата италиански морски пехотинци (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 и B8-0017/2015

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0006/2015

(за замяна на B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 и B8-0016/2015):

внесени от следните членове на ЕП:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković и Ivana Maletić, от името на групата PPE;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López и Javi López, от името на групата S&D;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius и Urmas Paet, от името на групата ALDE;

Karima Delli, Igor Šoltes и Davor Škrlec, от името на групата Verts/ALE;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli и Tiziana Beghin, от името на групата EFDD.

приема се (P8_TA(2015)0013)

Изказвания

Pier Antonio Panzeri представи две устни изменения – първото на параграф 5, а второто с цел въвеждане на ново съображение За, които бяха приети.

(Предложението за резолюция B8-0017/2015 отпада.)

Правна информация