Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0006/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0013

Protokoll
Neljapäev, 15. jaanuar 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne

11.8. Kahe Itaalia merejalaväelase juhtum (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 ja B8-0017/2015

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0006/2015

(asendades B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 ja B8-0016/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković ja Ivana Maletić fraktsiooni PPE nimel;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López ja Javi López fraktsiooni S&D nimel;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius ja Urmas Paet fraktsiooni ALDE nimel;

Karima Delli, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli ja Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0013)

Sõnavõtud

Pier Antonio Panzeri esitas kaks suulist muudatusettepanekut, neist esimese punkti 5 kohta ja teise põhjenduse H a lisamiseks, mis mõlemad võeti vastu.

(Resolutsiooni ettepanek B8-0017/2015 muutus kehtetuks.)

Õigusalane teave