Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0006/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0013

Protokoll
Torsdagen den 15 januari 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

11.8. Fallet med de två italienska marinsoldaterna (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015, B8-0016/2015 och B8-0017/2015

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0006/2015

(ersätter B8-0006/2015, B8-0009/2015, B8-0010/2015, B8-0015/2015 och B8-0016/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Lara Comi, Cristian Dan Preda, Salvatore Cicu, Jacek Saryusz-Wolski, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa, Elisabetta Gardini, Michael Gahler, Barbara Matera, Raffaele Fitto, Andrej Plenković och Ivana Maletić för PPE-gruppen;

Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Afzal Khan, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Marju Lauristin, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, José Blanco López och Javi López för S&D-gruppen;

Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius och Urmas Paet för ALDE-gruppen;

Karima Delli, Igor Šoltes och Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli och Tiziana Beghin för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0013)

Inlägg:

Pier Antonio Panzeri lade fram två muntliga ändringsförslag, det första till punkt 5 och det andra i syfte att införa ett nytt skäl (Ha) efter skäl H; de muntliga ändringsförslagen beaktades.

(Resolutionsförslag B8-0017/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande