Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0036/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.10
CRE 15/01/2015 - 11.10
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0014

Proces-verbal
Joi, 15 ianuarie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

11.10. Libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată împotriva mass-mediei (vot)
CRE

Dezbaterea a avut loc la 17 decembrie 2014 (punctul 16 al PV din 17.12.2014).

Propunerile de rezoluție au fost anunțate la 15 ianuarie 2015 (punctul 8 al PV din 15.1.2015).

Propuneri de rezoluții B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 și B8-0045/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0036/2015

(care înlocuiește B8-0036/2015, B8-0040/2015, B8-0041/2015, B8-0042/2015, B8-0043/2015, B8-0044/2015 și B8-0045/2015):

depusă de următorii deputați:

Renate Sommer, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, Tunne Kelam, David McAllister, Philippe Juvin, Michael Gahler, Michaela Šojdrová, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Lara Comi și József Nagy, în numele Grupului PPE;

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Eugen Freund, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Neena Gill, Andrejs Mamikins, David Martin, Vincent Peillon, Soraya Post și Elena Valenciano, în numele Grupului S&D;

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR;

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Michael D. Higgins, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley și Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE;

Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Georgios Katrougkalos, Kostadinka Kuneva, Kostas Chrysogonos și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL;

Ska Keller, Ernest Maragall, Rebecca Harms, Bodil Ceballos și Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE;

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Dario Tamburrano și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0014)

°
° ° °

A intervenit Jonathan Arnott pe tema eliminării procedurilor „cartonașului albastru” și „catch the eye” în cadrul anumitor dezbateri de miercuri seara (Președintele a explicat motivele).

Notă juridică