Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάσταση στη Λιβύη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Κατάσταση στην Αίγυπτο (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 5.Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 6.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 8.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (συζήτηση)
 9.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  9.1.Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny
  9.2.Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ
  9.3.Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  11.1.Ρωσία, ειδικότερα η υπόθεση του Alexey Navalny (ψηφοφορία)
  11.2.Πακιστάν, ειδικότερα η κατάσταση μετά την επίθεση σε σχολείο της Πεσαβάρ (ψηφοφορία)
  11.3.Κιργιζία: νόμος κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας (ψηφοφορία)
  11.4.Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (ψηφοφορία)
  11.5.Κατάσταση στη Λιβύη (ψηφοφορία)
  11.6.Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  11.7.Κατάσταση στην Αίγυπτο (ψηφοφορία)
  11.8.Η υπόθεση των δύο ιταλών πεζοναυτών («marò») (ψηφοφορία)
  11.9.Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (ψηφοφορία)
  11.10.Ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 17.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 18.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 19.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 20.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (367 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (62 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (260 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (44 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (74 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (308 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (71 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (649 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (1961 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου