Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2526(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0099/2015

Debatai :

PV 09/02/2015 - 13
CRE 09/02/2015 - 13

Balsavimas :

PV 11/02/2015 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0033

Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. vasario 9 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

13. Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimas (2015/2526(RSP)).

Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Petra Kammerevert S&D frakcijos vardu ir Vicky Ford ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Olli REHN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Kaja Kallas ALDE frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Jean-François Jalkh, Sabine Verheyen, Miroslav Poche, Dita Charanzová, Julia Reda, Mylène Troszczynski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Josef Weidenholzer, Marietje Schaake (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Krisztina Morvai), Gilles Lebreton, Angelika Niebler, Nicola Danti, Massimiliano Salini, José Blanco López, Paul Rübig, Maria Spyraki ir Eva Paunova.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Michaela Šojdrová, Victor Negrescu, József Nagy, Michał Boni ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Andrus Ansip ir Krisztina Morvai dėl pastarojo kalbėtojo pasakytos kalbos (pirmininkas priminė galiojančias taisykles).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

- Pilar del Castillo Vera, Sabine Verheyen, Jerzy Buzek, Michał Boni ir Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Dan Nica, Petra Kammerevert, Renato Soru, José Blanco López, Nicola Danti ir Miroslav Poche S&D frakcijos vardu ir Kaja Kallas, Dita Charanzová, Morten Helveg Petersen, Pavel Telička, Marietje Schaake ir Filiz Hyusmenova ALDE frakcijos vardu – dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP)) (B8-0099/2015);

- Michel Reimon ir Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu ir Cornelia Ernst ir Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP)) (B8-0121/2015);

- Evžen Tošenovský, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel ir Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu – dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP)) (B8-0130/2015);

- David Borrelli, Dario Tamburrano, Laura Ferrara, Marco Zullo, Isabella Adinolfi, Tiziana Beghin ir Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl Interneto valdymo forumo įgaliojimų pratęsimo (2015/2526(RSP)) (B8-0131/2015).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.19 punktas

Teisinis pranešimas