Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000091/2014 (B8-0101/2015)

Keskustelut :

PV 09/02/2015 - 14
CRE 09/02/2015 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 9. helmikuuta 2015 - Strasbourg

14. Jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkintä (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000091/2014): Giovanni La Via ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Jalostetuissa elintarvikkeissa ainesosana käytetyn lihan alkuperämaan merkintä (2014/2875(RSP)) (B8-0101/2015)

Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Renate Sommer PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr ja Tibor Szanyi, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Jørn Dohrmann ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Renate Sommer ja Margrete Auken, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Marc Tarabella ja Renate Sommer, ja sitoutumaton Zoltán Balczó.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Angélique Delahaye, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bronis Ropė, Simona Bonafè, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Giulia Moi, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Janusz Wojciechowski, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Julia Reid, Iveta Grigule, Andrzej Grzyb, Susanne Melior, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Renate Sommer, Janusz Wojciechowski, Gesine Meissner, Anja Hazekamp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla József Nagy, Eleonora Evi, Philippe Loiseau, Elisabetta Gardini, Daciana Octavia Sârbu, Beata Gosiewska, Marit Paulsen, Lidia Senra Rodríguez, Franz Obermayr ja Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla József Nagy, James Nicholson, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Annie Schreijer-Pierik, Paolo De Castro, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Pavel Poc, Cristian-Silviu Buşoi, Biljana Borzan, Mairead McGuinness, Jytte Guteland, Tom Vandenkendelaere, Christel Schaldemose ja Eric Andrieu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Deirdre Clune, Marc Tarabella, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Ruža Tomašić ja Giulia Moi.

Jyrki Katainen käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Giovanni La Via, Glenis Willmott, Julie Girling, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Keith Taylor ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta jalostetuissa elintarvikkeissa käytetyn lihan alkuperämaan merkinnästä (2014/2875(RSP)) (B8-0097/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.2.2015, kohta 9.20.

Oikeudellinen huomautus