Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 9 februari 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Samenstelling Parlement
 4.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 5.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 6.Instelling van een bijzondere commissie
 7.Ingekomen stukken
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 10.Verzoekschriften
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Deskundigengroep van de Commissie inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (debat)
 13.Verlenging van het mandaat van het Forum voor internetbeheer (debat)
 14.Oorsprongsetikettering van vlees in verwerkte levensmiddelen (debat)
 15.Samenstelling commissies
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen
Definitieve uitgave (137 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (57 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (150 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (35 kb)
 
Notulen
Definitieve uitgave (247 kb)
  Presentielijst
Definitieve uitgave (60 kb)
Juridische mededeling