Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2154(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0012/2015

Внесени текстове :

A8-0012/2015

Разисквания :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Гласувания :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0035

Протокол
Вторник, 10 февруари 2015 г. - Страсбург

13. Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС (разискване)
CRE

Доклад относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС [2014/2154(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens представи доклада.

Изказа се Neven Mimica (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga, от името на групата PPE, Louis-Joseph Manscour, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas и Cristian Dan Preda.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Michael Gahler.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Мария Габриел, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić и Victor Negrescu.

Изказаха се: Neven Mimica и Charles Goerens.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.21 от протокола от 11.2.2015.

Правна информация