Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2154(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2015

Συζήτηση :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0035

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13. Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ [2014/2154(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Ο Charles Goerens παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Neven Mimica (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Louis-Joseph Manscour, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lola Sánchez Caldentey, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Doru-Claudian Frunzulică και Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas και Cristian Dan Preda.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Michael Gahler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić και Victor Negrescu.

Παρεμβαίνουν οι Neven Mimica και Charles Goerens.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.2.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου