Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2154(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0012/2015

Predkladané texty :

A8-0012/2015

Rozpravy :

PV 10/02/2015 - 13
CRE 10/02/2015 - 13

Hlasovanie :

PV 11/02/2015 - 9.21
CRE 11/02/2015 - 9.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0035

Zápisnica
Utorok, 10. februára 2015 - Štrasburg

13. Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ (rozprava)
CRE

Správa o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ [2014/2154(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Charles Goerens (A8-0012/2015)

Charles Goerens uviedol správu.

V rozprave vystúpil Neven Mimica (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maurice Ponga v mene skupiny PPE, Louis-Joseph Manscour v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Davor Ivo Stier, Norbert Neuser, João Ferreira, Nathan Gill, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică a Charles Goerens, Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Rosa Estaràs Ferragut, Pedro Silva Pereira, Joachim Zeller, Juan Fernando López Aguilar, Fernando Ruas a Cristian Dan Preda.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Michael Gahler.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mariya Gabriel, Michela Giuffrida, Notis Marias, Doru-Claudian Frunzulică, Ivan Jakovčić a Victor Negrescu.

Vystúpili: Neven Mimica a Charles Goerens.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 11.2.2015.

Právne oznámenie