Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg

7. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Odluka Komisije o referentnom dokumentu o najboljoj praksi upravljanja okolišem, pokazateljima ekološke učinkovitosti za pojedinačne sektore i mjerilima izvrsnosti u maloprodajnom sektoru u skladu s Uredbom (EZ) br. 1221/2009 o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) (D034884/04 - 2015/2540(RPS) - rok: 30.4.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu probnih letova (D035051/02 - 2015/2548(RPS) - rok: 4.5.2015.)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 2-naftiloksi octenu kiselinu, acetoklor, kloropikrin, diflufenikan, flurprimidol, flutolanil i spinosad u ili na određenim proizvodima (D035770/02 - 2015/2537(RPS) - rok: 27.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu uporabe silicijeva dioksida (E 551) u polivinil alkohol-polietilen glikol-graft-kopolimeru (E 1209) (D036750/02 - 2015/2539(RPS) - rok: 30.3.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

Pravna napomena