Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. února 2015 - Štrasburk

8. Příprava neformální schůzky představitelů států a vlád (12. února 2015) (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Příprava neformální schůzky představitelů států a vlád (12. února 2015) (2014/2940(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Gianni Pittella za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Luděk Niedermayer, Syed Kamall za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Nigel Farage za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jörg Leichtfried, Harald Vilimsky – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Herbert Reul, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kostas Chrysogonos, Jörg Leichtfried, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jan Philipp Albrecht, Andrzej Duda, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Sophia in 't Veld, Dimitrios Papadimoulis, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Jan Philipp Albrecht, David Borrelli, Marine Le Pen, Andrzej Grzyb, Maria João Rodrigues, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil João Ferreira, Bernd Lucke, Pavel Telička, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Pablo Iglesias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Telička, Eva Joly a Rolandas Paksas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Konstantinos Papadakis, Alain Lamassoure, Knut Fleckenstein, Notis Marias, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Liisa Jaakonsaari, Marina Albiol Guzmán, Igor Šoltes, Peter Lundgren, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Gerolf Annemans, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel, Nikolay Barekov, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bronis Ropė, Sergei Stanishev, Marcel de Graaff, Esteban González Pons, Sylvie Guillaume, Krisztina Morvai, Ildikó Gáll-Pelcz, Bogusław Liberadzki, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Paulo Rangel, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Emmanouil Glezos a Dimitrios Papadimoulis, Roberto Gualtieri, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, a Claude Moraes.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Czesław Adam Siekierski, Ana Gomes, Marek Jurek, Ivan Jakovčić a Neoklis Sylikiotis.

Vystoupili: Frans Timmermans a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.

Právní upozornění