Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0163(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2014

Ingivna texter :

A8-0033/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/02/2015 - 9.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0016

Protokoll
Onsdagen den 11 februari 2015 - StrasbourgSlutlig utgåva

9.2. Åtgärder gällande antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder och antisubventionsåtgärder (kodifiering) [COM(2014)0317 - C8-0017/2014- 2014/0163(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0033/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0016)

Rättsligt meddelande