Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 11. veljače 2015. - Strasbourg

16. Stanje u Jemenu (rasprava)
CRE

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Jemenu (2015/2557(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Cristian Dan Preda u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Couso Permuy u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georg Mayer, nezavisni zastupnik, Afzal Khan, Alyn Smith, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Mario Borghezio, Jeppe Kofod, Georgios Epitideios i Neena Gill, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Doru-Claudian Frunzulică, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao i Nicola Caputo.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.

Pravna napomena