Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 11. februára 2015 - Štrasburg

22. Prístup k liekom v EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Prístup k liekom v EÚ (2015/2528(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Matthias Groote v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Diane James, Julie Girling v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Cristian-Silviu Buşoi, Soledad Cabezón Ruiz, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michèle Rivasi, Tania González Peñas, Ernest Maragall, Diane James, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michèle Rivasi, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Carlos Zorrinho, Beatriz Becerra Basterrechea, João Ferreira, Margrete Auken, Eleonora Evi, Sotirios Zarianopoulos, József Nagy, Nicola Caputo, Kostas Chrysogonos, Jordi Sebastià, Joëlle Mélin, Jiří Pospíšil, Daciana Octavia Sârbu, Jean-François Jalkh, Anna Záborská, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Therese Comodini Cachia, Biljana Borzan, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Giulia Moi a Marek Jurek.

Vystúpili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia