Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 12. februára 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

3. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 10.2.2015 .)


3.1. Burundi: prípad Boba Ruguriku

Návrhy uznesenia B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer a Maurice Ponga uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda


Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Francesc Gambús a Claudia Tapardel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 12.2.2015.


3.2. Saudská Arábia: prípad Rá´ifa Badawího

Návrhy uznesenia B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 a B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy a Josef Weidenholzer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivo Vajgl, aCristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Tunne Kelam v mene skupiny PPE, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Hans-Olaf Henkel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly a Elena Valenciano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marc Tarabella a Ulrike Lunacek.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 12.2.2015.


3.3. Masové hroby nezvestných osôb z dediny Ashia v regióne Ornithi v okupovanej časti Cypru

Návrhy uznesenia B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer a Eleni Theocharous uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Lefteris Christoforou v mene skupiny PPE, Demetris Papadakis v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Edouard Ferrand – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver a Lampros Fountoulis.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 12.2.2015.

°
° ° °

Vystúpila Eleonora Forenza k úmrtiu 300 osôb, ktoré včera prišli o život pri pobreží ostrova Lampedusa.

Parlament si uctil ich pamiatku minútou ticha.

Právne oznámenie