Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2551(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0150/2015

Keskustelut :

PV 12/02/2015 - 3.3
CRE 12/02/2015 - 3.3

Äänestykset :

PV 12/02/2015 - 4.3

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0038

Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

4.3. Ashiassa kadonneiden henkilöiden joukkohaudat Ornithin kylässä Kyproksen miehitetyssä osassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0150/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ja B8-0161/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ja Monica Macovei PPE-ryhmän puolesta

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill ja Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ja Ernest Maragall Verts/ALE-ryhmän puolesta

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ja Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0038)

Oikeudellinen huomautus