Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 12 lutego 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

4.4. Powołanie Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (głosowanie)
CRE

Projekt decyzji, złożony zgodnie z art. 197 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących, w sprawie powołania, kompetencji, składu liczbowego i czasu trwania mandatu Komisji Specjalnej ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0039)

Wystąpienie

Philippe Lamberts w sprawie procedury zastosowanej w celu powołania komisji specjalnej (Przewodniczący przypomniał uprawnienia Konferencji Przewodniczących w tej dziedzinie).

Informacja prawna