Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2559(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0136/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0040

Zápis
Čtvrtek, 12. února 2015 - ŠtrasburkKonečné znění

4.6. Humanitární krize v Iráku a v Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (hlasování)
CRE

Návrhy usnesení B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 a B8-0142/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0136/2015

(nahrazující B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 a B8-0142/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi a József Nagy za skupinu PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán a José Inácio Faria za skupinu ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis a Tiziana Beghin za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Vystoupil Jonathan Arnott po hlasování.

Právní upozornění