Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2559(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0136/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/02/2015 - 4.6
CRE 12/02/2015 - 4.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0040

Proces-verbal
Joi, 12 februarie 2015 - StrasbourgEdiţie definitivă

4.6. Criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul SI (vot)
CRE

Propuneri de rezoluții B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 și B8-0142/2015

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0136/2015

(care înlocuiește B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 și B8-0142/2015):

depusă de următorii deputați:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi și József Nagy, în numele Grupului PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár și Doru-Claudian Frunzulică, în numele Grupului S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman și Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán și José Inácio Faria, în numele Grupului ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec și Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis și Tiziana Beghin, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

A intervenit Jonathan Arnott după vot.

Notă juridică