Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 12. helmikuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

8. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Puheenjohtajakokouksen päätös 5. helmikuuta 2015

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 45 artikla)

AFCO-valiokunta

- Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (2015/2035(INL))


Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

AFCO-valiokunta

- EU:n toimielinten avoimuus, vastuuvelvollisuus ja luotettavuus (2015/2041(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, JURI, CONT)

- Komissaarien kuulemista koskevat menettelyt ja käytännöt, vuoden 2014 kokemukset (2015/2040(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET-valiokunta (valiokuntien yhteistyömenettely)

- Euroopan puolustusmarkkinoiden kehityksen vaikutus Euroopan turvallisuuteen ja puolustuskykyyn (2015/2037(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO) (valiokuntien yhteistyömenettely)

AFET-valiokunta

- Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (2015/2036(INI))

CULT-valiokunta

- Bolognan prosessin täytäntöönpanon seuranta (2015/2039(INI))
(lausuntoa varten: EMPL)

DEVE-valiokunta

- Kehitystyön rahoitus (2015/2044(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

EMPL-valiokunta

- Eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn täytäntöönpano – 2013 (2015/2042(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, ECON)

INTA-valiokunta

- Parlamentin vuonna 2010 antamien sosiaali- ja ympäristönormeja, ihmisoikeuksia ja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevien suositusten täytäntöönpano (2015/2038(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 108 artikla)

INTA-valiokunta

- Suositukset Euroopan komissiolle transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskeviin neuvotteluihin (2014/2228(INI))
(lausuntoa varten: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Valiokuntaan lähettäminen

FEMM-valiokunta

- Afganistanin tämänhetkinen poliittinen tilanne (2014/2230(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueen (MENA-alue) turvallisuushaasteet ja poliittista vakautta koskevat näkymät (2014/2229(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM

- Euroopan strategisten investointien rahasto (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE-valiokunta

- EU:n kauppa- ja investointipolitiikkojen ulkoiset vaikutukset julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin aloitteisiin unionin ulkopuolisissa maissa (2014/2233(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE

- Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2013–2014) (2014/2254(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM-valiokunta

- Koheesiopolitiikka ja syrjäytyneet väestöryhmät (2014/2247(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM, EMPL

- Investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun: taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistäminen unionissa (2014/2245(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: REGI
lausuntoa varten: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE-valiokunta

- Yleisesti miehittämättöminä ilma-aluksina (UAV) tunnettujen kauko-ohjattujen ilma-alusjärjestelmien (RPAS) turvallinen käyttö siviili-ilmailun alalla (2014/2243(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ITRE, LIBE

Valiokunta-aloitteinen mietintö (työjärjestyksen 99 artikla)

- Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta (2015/2043(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: BUDG, JURI, CONT

Oikeudellinen huomautus