Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - Strasbūras

8. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 m. vasario 5 d.

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma (2015/2035(INL))


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

AFCO komitetas

- Skaidrumas, atsakomybė ir sąžiningumas ES institucijose (2015/2041(INI))
(nuomonė: ENVI, JURI, CONT)

- Komisijos narių klausymų rengimo tvarka ir praktika: 2014 m. patirtis (2015/2040(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET komitetas (susijęs komitetas)

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe (2015/2037(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO) (Darbo su susijusiais komitetais procedūra)

AFET komitetas

- Strateginė karinė padėtis Juodosios jūros baseine po neteisėto Krymo prijungimo prie Rusijos (2015/2036(INI))

CULT komitetas

- Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (2015/2039(INI))
(nuomonė: EMPL)

DEVE komitetas

- Vystymosi finansavimas (2015/2044(INI))
(nuomonė: BUDG)

EMPL komitetas

- Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 2013 m. (2015/2042(INI))
(nuomonė: BUDG, ECON)

INTA komitetas

- 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimas (2015/2038(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

INTA komitetas

- Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų, susijusių su Transatlantinės prekybos ir investicijų partneryste (angl. TTIP) (2014/2228(INI))
(nuomonė: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Perdavimas komitetams

FEMM komitetas

- Dabartinė politinė padėtis Afganistane (2014/2230(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM

- Saugumo problemos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvos (2014/2229(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM

- Europos strateginių investicijų fondas (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE komitetas

- ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse (2014/2233(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2013–2014 m. (2014/2254(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM komitetas

- Sanglaudos politika ir atskirtos bendruomenės (2014/2247(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, EMPL

- Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje (2014/2245(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE komitetas

- Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų, paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (2014/2243(INI))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: ITRE, LIBE

Pranešimas savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnis)
- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėls Europos prokuratūros įsteigimo (2015/2043(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: BUDG, JURI, CONT

Teisinis pranešimas