Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris - StrasbūraGalīgā redakcija

8. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 5. februāra lēmumu

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 45. pants)

AFCO komiteja

- Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (2015/2035(INL))


Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

AFCO komiteja

- Pārredzamība, pārskatatbildība un integritāte ES iestādēs (2015/2041(INI))
(atzinums: ENVI, JURI, CONT)

- Komisāru uzklausīšanas jomā izveidotās procedūras un prakse — 2014. gadā gūtā pieredze (2015/2040(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET komiteja (iesaistītā komiteja)

- Eiropas aizsardzības tirgos notiekošo norišu ietekme uz drošības un aizsardzības spējām Eiropā (2015/2037(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO) (iesaistītās komitejas)

AFET komiteja

- Stratēģiski militārais stāvoklis Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi aneksēja Krimu (2015/2036(INI))

CULT komiteja

- Turpmākie pasākumi saistībā ar Boloņas procesa īstenošanu (2015/2039(INI))
(atzinums: EMPL)

DEVE komiteja

- Finansējums attīstības jomā (2015/2044(INI))
(atzinums: BUDG)

EMPL komiteja

- Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta īstenošana — 2013. gads (2015/2042(INI))
(atzinums: BUDG, ECON)

INTA komiteja

- Parlamenta 2010. gada ieteikumu par sociāliem un vides standartiem, cilvēktiesībām un uzņēmumu sociālo atbildību īstenošana (2015/2038(INI))
(atzinums: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 108. pants)

INTA komiteja

- Ieteikumi Eiropas Komisijai attiecībā uz sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP) (2014/2228(INI))
(atzinums: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Nodošana komitejām

FEMM komiteja

- Pašreizējā politiskā situācija Afganistānā (2014/2230(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti (2014/2229(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM

- Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE komiteja

- ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme uz publiskā un privātā sektora iniciatīvām valstīs ārpus ES (2014/2233(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: DEVE

- Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2013.–2014. gadā (2014/2254(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM komiteja

- Kohēzijas politika un marginalizētas iedzīvotāju grupas (2014/2247(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, EMPL

- Ieguldījums nodarbinātībai un izaugsmei — ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšana Savienībā (2014/2245(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: REGI
atzinums: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE komiteja

- Tālvadības gaisa kuģu sistēmu (RPAS), ko plašāk pazīst kā bezpilota gaisa kuģus (UAV), droša izmantošana civilās aviācijas jomā (2014/2243(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ITRE, LIBE

Patstāvīgais ziņojums (Reglamenta 99. pants)
- Starpposma ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi (2015/2043(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: BUDG, JURI, CONT

Juridisks paziņojums