Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 12. februar 2015 - StrasbourgKončna izdaja

8. Sklepi o določenih dokumentih

V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 5. februarja 2015

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 45 Poslovnika)

odbor AFCO

- Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (2015/2035(INL))


Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor AFCO

- Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (2015/2041(INI))
(mnenje: ENVI, JURI, CONT)

- Postopki in praksa v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014 (2015/2040(INI))
(mnenje: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

odbor AFET (pridruženi odbor)

- Vpliv sprememb na evropskih obrambnih trgih na varnostne in obrambne zmogljivosti v Evropi (2015/2037(INI))
(mnenje: ITRE, IMCO) (pridruženi odbori)

odbor AFET

- Strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji (2015/2036(INI))

odbor CULT

- Spremljanje izvajanja bolonjskega procesa (2015/2039(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor DEVE

- Financiranje za razvoj (2015/2044(INI))
(mnenje: BUDG)

odbor EMPL

- Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta - 2013 (2015/2042(INI))
(mnenje: BUDG, ECON)

odbor INTA

- Izvajanje priporočil Parlamenta iz leta 2010 o socialnih in okoljskih standardih, človekovih pravicah in družbeni odgovornosti gospodarskih družb (2015/2038(INI))
(mnenje: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 108 Poslovnika)

odbor INTA

- Priporočila za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP) (2014/2228(INI))
(mnenje: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Napotitev na odbore

odbor FEMM

- Zdajšnje politične razmere v Afganistanu (2014/2230(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: FEMM

- Varnostni izzivi v bližnjevzhodni in severnoafriški regiji ter obeti za politično stabilnost (2014/2229(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: FEMM

- Evropski sklad za strateške naložbe (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
posredovano pristojni: ECON
mnenje: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

odbor DEVE

- Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU (2014/2233(INI))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: DEVE

- Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2013–2014) (2014/2254(INI))
posredovano pristojni: LIBE
mnenje: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

odbor FEMM

- Kohezijska politika in obrobne skupnosti (2014/2247(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, EMPL

- Naložbe za delovna mesta in rast: spodbujanje gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v Uniji (2014/2245(INI))
posredovano pristojni: REGI
mnenje: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

odbor LIBE

- Varna uporaba daljinsko vodenih letalskih sistemov, splošno znanih kot brezpilotna zračna plovila, na področju civilnega letalstva (2014/2243(INI))
posredovano pristojni: TRAN
mnenje: ITRE, LIBE

Samoiniciativno poročilo (člen 99 Poslovnika)
- Vmesno poročilo o predlogu Uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva (2015/2043(INI))
posredovano pristojni LIBE
mnenje: BUDG, JURI, CONT

Pravno obvestilo