Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο Διαδίκτυο (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  3.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika
  3.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi
  3.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Μπουρούντι: η υπόθεση του Bob Rugurika (ψηφοφορία)
  4.2.Σαουδική Αραβία: η υπόθεση του Raif Badawi (ψηφοφορία)
  4.3.Ομαδικοί τάφοι των αγνοούμενων της Άσσιας στο χωριό Ορνίθι του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου (ψηφοφορία)
  4.4.Συγκρότηση ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου "tax ruling" και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  4.5.Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος (ψηφοφορία)
  4.6.Ανθρωπιστική κρίση στο Ιράκ και τη Συρία, ιδίως στο πλαίσιο του Ισλαμικού Κράτους (ψηφοφορία)
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 11.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 12.Διακοπή της συνόδου
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1- Ορισμός των μελών της Ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (196 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (60 kb)
  Παράρτημα 1
Οριστική έκδοση (3 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (197 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (37 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (23 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (26 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (281 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
  Αποτελέσματα ψηφοφοριών
Οριστική έκδοση (445 kb)
  Ονομαστικές ψηφοφορίες
Οριστική έκδοση (687 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου