Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 12. veebruar 2015 - StrasbourgLõplik väljaanne
 1.Istungi algus
 2.Võitlus laste seksuaalse kuritarvitamise vastu internetis (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Bob Rugurika juhtum Burundis
  3.2.Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum
  3.3.Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas
 4.Hääletused
  4.1.Bob Rugurika juhtum Burundis (hääletus)
  4.2.Saudi Araabia ning Raif Badawi juhtum (hääletus)
  4.3.Ashiast kadunud inimeste massihauad Ornithi külas Küprose okupeeritud osas (hääletus)
  4.4.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni moodustamine (hääletus)
  4.5.Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine (hääletus)
  4.6.Humanitaarkriis Iraagis ja Süürias, eelkõige seoses rühmitusega Islamiriik (IS) (hääletus)
 5.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 9.Esitatud dokumendid
 10.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 11.Järgmiste istungite ajakava
 12.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
 Lisa 1- Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni liikmete nimetamine
Protokoll
Lõplik väljaanne (178 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (60 kb)
  1 lisa
Lõplik väljaanne (2 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (167 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (36 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (19 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (26 kb)
 
Protokoll
Lõplik väljaanne (257 kb)
  Kohalolijate nimekiri
Lõplik väljaanne (62 kb)
  Hääletustulemused
Lõplik väljaanne (253 kb)
  Nimelise hääletuse tulemused
Lõplik väljaanne (682 kb)
Õigusalane teave