Seznam 
Zápis
PDF 263kWORD 186k
Čtvrtek, 12. února 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (rozprava)
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Burundi: případ Boba Ruguriky
  3.2.Saúdská Arábie: případ Raifa Badawiho
  3.3.Masové hroby pohřešovaných osob z vesnice Assia v obci Ornithi v okupované části Kypru
 4.Hlasování
  4.1.Burundi: případ Boba Ruguriky (hlasování)
  4.2.Saúdská Arábie: případ Raifa Badawiho (hlasování)
  4.3.Masové hroby pohřešovaných osob z vesnice Assia v obci Ornithi v okupované části Kypru (hlasování)
  4.4.Zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  4.5.Jmenování členů zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  4.6.Humanitární krize v Iráku a v Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (hlasování)
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Předložení dokumentů
 10.Předání textů přijatých během zasedání
 11.Termíny příštích zasedání
 12.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování členů zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem


ZÁPIS

ČTVRTEK 12. ÚNORA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (rozprava)

Prohlášení Komise: Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu (2015/2564(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Monika Hohlmeier za skupinu PPE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Birgit Sippel za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Monika Hohlmeier, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Diane Dodds – nezařazená poslankyně, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Alessandra Mussolini, Barbara Kappel a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Biljana Borzan.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao a Anna Záborská.

Vystoupil Christos Stylianides.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: první březnové dílčí zasedání t.r.


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 10.2.2015.)


3.1. Burundi: případ Boba Ruguriky

Návrhy usnesení B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer a Maurice Ponga uvedli návrhy usnesení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAȘCU
místopředseda


Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Francesc Gambús a Claudia Tapardel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić a José Inácio Faria.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.1 zápisu ze dne 12.2.2015.


3.2. Saúdská Arábie: případ Raifa Badawiho

Návrhy usnesení B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 a B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivo Vajgl, a Cristian Dan Preda uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tunne Kelam za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Gérard Deprez za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Seán Kelly a Elena Valenciano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marc Tarabella a Ulrike Lunacek.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.2 zápisu ze dne 12.2.2015.


3.3. Masové hroby pohřešovaných osob z vesnice Assia v obci Ornithi v okupované části Kypru

Návrhy usnesení B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer a Eleni Theocharous uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Lefteris Christoforou za skupinu PPE, Demetris Papadakis za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Edouard Ferrand nezařazený, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver a Lampros Fountoulis.

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 12.2.2015.

°
° ° °

Vystoupila Eleonora Forenza k úmrtí 300 osob, které včera zahynuly u pobřeží ostrova Lampedusa.

Parlament držel minutu ticha.


4. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Burundi: případ Boba Ruguriky (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0144/2015

(nahrazující B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 a B8-0163/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev a Monica Macovei za skupinu PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan a Hugues Bayet za skupinu S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić a Branislav Škripek za skupinu ECR,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet a Johannes Cornelis van Baalen za skupinu ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL,

Judith Sargentini, Davor Škrlec a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato a Dario Tamburrano za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0036)


4.2. Saúdská Arábie: případ Raifa Badawiho (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 a B8-0162/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0143/2015

(nahrazující B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 a B8-0158/2015):

předložen těmito poslanci:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli a Brando Benifei za skupinu S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch a Branislav Škripek za skupinu ECR,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet a Dita Charanzová za skupinu ALDE,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini a Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano a Tiziana Beghin za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0037)

(Návrh usnesení B8-0162/2015 se nebere v potaz.)

Vystoupení

Cristian Dan Preda za skupinu PPE před hlasováním.


4.3. Masové hroby pohřešovaných osob z vesnice Assia v obci Ornithi v okupované části Kypru (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0150/2015

(nahrazující B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 a B8-0161/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev a Monica Macovei za skupinu PPE,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill a Biljana Borzan za skupinu S&D,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski a Branislav Škripek za skupinu ECR,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec a Ernest Maragall za skupinu Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara a Eleonora Evi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0038)


4.4. Zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Návrh rozhodnutí, který předložila Konference předsedů v souladu s článkem 197 jednacího řádu, o zřízení zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem a o jeho působnosti, početním složení a funkčním období (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P8_TA(2015)0039)

Vystoupení

Philippe Lamberts k postupu pro zřízení zvláštního výboru (předsedající připomněl pravomoci Konference předsedů v této oblasti).


4.5. Jmenování členů zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)

Návrh Konference předsedů: jmenování členů zvláštní výbor pro rozhodnutí o daňovém režimu a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KONFERENCE PŘEDSEDŮ

prohlášen za schválený (příloha 1 zápisu ze dne 12.2.2015)


4.6. Humanitární krize v Iráku a v Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 a B8-0142/2015

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0136/2015

(nahrazující B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 a B8-0142/2015):

předložen těmito poslanci:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi a József Nagy za skupinu PPE,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár a Doru-Claudian Frunzulică za skupinu S&D,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán a José Inácio Faria za skupinu ALDE,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis a Tiziana Beghin za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0040)

°
° ° °

Vystoupil Jonathan Arnott po hlasování.


5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Humanitární krize v Iráku a v Sýrii, zejména v souvislosti s Islámským státem - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr a Seán Kelly.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 5. února 2015

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 45 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Reforma volebního práva Evropské unie (2015/2035(INL))


Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor AFCO

- Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU (2015/2041(INI))
(stanovisko: ENVI, JURI, CONT)

- Postupy a praktiky týkající se slyšení komisařů: poučení z postupu v roce 2014 (2015/2040(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

výbor AFET (přidružený výbor)

- Dopad rozvoje evropských obranných trhů na bezpečnost a obranyschopnost v Evropě (2015/2037(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO) (přidružené výbory)

výbor AFET

- Strategická vojenská situace v oblasti Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (2015/2036(INI))

výbor CULT

- Sledování provádění boloňského procesu (2015/2039(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor DEVE

- Financování rozvoje (2015/2044(INI))
(stanovisko: BUDG)

výbor EMPL

- Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress v roce 2013 (2015/2042(INI))
(stanovisko: BUDG, ECON)

výbor INTA

- Provádění doporučení Parlamentu z roku 2010 týkajících se sociálních a environmentálních norem, lidských práv a odpovědnosti podniků (2015/2038(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 108 jednacího řádu)

výbor INTA

- Doporučení Evropské komisi ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) (2014/2228(INI))
(stanovisko: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Postoupení výborům

výbor FEMM

- Současná politická situace v Afghánistánu (2014/2230(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Bezpečnostní výzvy v regionu Blízkého východu a severní Afriky a výhledy na politickou stabilitu (2014/2229(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM

- Evropský fond pro strategické investice (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
předáno příslušný výbor: ECON
stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

výbor DEVE

- Vnější dopady obchodní a investiční politiky EU na veřejné a soukromé investice v zemích mimo EU (2014/2233(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE

- Situace v oblasti základních práv v Evropské unii (2013–2014) (2014/2254(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

výbor FEMM

- Politika soudržnosti a marginalizované komunity (2014/2247(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, EMPL

- Investice do pracovních příležitostí a růstu: podpora hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie (2014/2245(INI))
předáno příslušný výbor: REGI
stanovisko: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

výbor LIBE

- Bezpečné používání dálkově řízených letadlových systémů (RPAS), běžně známých jako bezpilotních leteckých prostředků, v oblasti civilního letectví (2014/2243(INI))
předáno příslušný výbor: TRAN
stanovisko: ITRE, LIBE

Zpráva z vlastního podnětu (článek 99 jednacího řádu)
- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (2015/2043(INI))
předáno příslušnému výboru: LIBE
stanovisko: BUDG, JURI, CONT


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT, BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 – 2015/0027(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

INTA

- Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy Unie v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Unie podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace (kodifikované znění) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti dětské pornografii na internetu (B8-0085/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o bezpečnosti potravinových obalů (B8-0086/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně benátských rybářů (B8-0087/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o pomoci chovatelům v souvislosti s poklesem cen mléka po zrušení systému kvót (B8-0088/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o padělaném vínu Prosecco prodávaném jako stáčené víno v Anglii (B8-0089/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o uplatňování zásady spravedlivého odškodnění v evropských právních předpisech o lécích – spravedlnost pro oběti thalidomidu (B8-0090/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o významu družstev s veřejnými akciemi v oblasti správy úvěrů v době hospodářské krize (B8-0091/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o propagaci fondů pro cestovní ruch (B8-0092/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji evropské politiky v oblasti lesnictví (B8-0094/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o požadavku na tureckou vládu, aby uznala, že na Arménech žijících v Turecku byla v roce 1915 spáchána genocida (B8-0096/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o nekalých sociálních praktikách v letecké dopravě v Evropě (B8-0134/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN


10. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


11. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 25. února 2015.


12. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 11:40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


Příloha 1 – Jmenování členů zvláštního výboru pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem

CS01

Zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem

(45)

Stálí členové

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Právní upozornění