Rodyklė 
Protokolas
PDF 263kWORD 189k
Ketvirtadienis, 2015 m. vasario 12 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
1.Posėdžio pradžia
 2.Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (diskusijos)
 3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  3.1.Burundis: Bobo Rugurikos atvejis
  3.2.Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis
  3.3.Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje
 4.Balsuoti skirtas laikas
  4.1.Burundis: Bobo Rugurikos atvejis (balsavimas)
  4.2.Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis (balsavimas)
  4.3.Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje (balsavimas)
  4.4.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto sudarymas (balsavimas)
  4.5.Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas (balsavimas)
  4.6.Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (balsavimas)
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Gauti dokumentai
 10.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 11.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 12.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas


PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Kova su seksualine prievarta prieš vaikus internete (2015/2564(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Monika Hohlmeier PPE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Birgit Sippel S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Monika Hohlmeier), Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Tadeusz Zwiefka, Miriam Dalli, Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Bronis Ropė (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alessandra Mussolini), Barbara Kappel ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Biljana Borzan).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marielle de Sarnez, Richard Howitt, Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Ignazio Corrao ir Anna Záborská.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 m. pirmoji kovo mėn. sesija.


3.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2 punktas)


3.1. Burundis: Bobo Rugurikos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ir B8-0163/2015 (2015/2561(RSP))

Judith Sargentini, Ryszard Czarnecki, Javier Nart, Ignazio Corrao, Lidia Senra Rodríguez, Josef Weidenholzer ir Maurice Ponga pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Nicola Caputo S&D frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Francesc Gambús ir Claudia Tapardel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Kashetu Kyenge, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Carlos Iturgaiz, Ivan Jakovčić ir José Inácio Faria.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 4.1 punktas.


3.2. Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ir B8-0162/2015 (2015/2550(RSP))

Barbara Lochbihler, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Ignazio Corrao, Javier Couso Permuy, Josef Weidenholzer (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ivo Vajgl) ir Cristian Dan Preda pritatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Tunne Kelam PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Hans-Olaf Henkel ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Alyn Smith Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Seán Kelly ir Elena Valenciano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marc Tarabella ir Ulrike Lunacek.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 4.2 punktas.


3.3. Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ir B8-0161/2015 (2015/2551(RSP))

Ska Keller, Notis Marias, Cecilia Wikström, Ignazio Corrao, Takis Hadjigeorgiou, Josef Weidenholzer ir Eleni Theocharous pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Lefteris Christoforou PPE frakcijos vardu, Demetris Papadakis S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Martina Anderson GUE/NGL frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Edouard Ferrand, Stanislav Polčák, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kostas Chrysogonos, James Carver ir Lampros Fountoulis.

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 4.3 punktas.

°
° ° °

Kalbėjo Eleonora Forenza dėl vakar prie Lampedūzos krantų žuvusių 300 žmonių.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Burundis: Bobo Rugurikos atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ir B8-0163/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0144/2015

(keičia B8-0144/2015, B8-0146/2015, B8-0148/2015, B8-0152/2015, B8-0154/2015, B8-0160/2015 ir B8-0163/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Seán Kelly, David McAllister, Ivan Štefanec, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, László Tőkés, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, Linda McAvan, Ana Gomes, Krystyna Łybacka, Michela Giuffrida, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Andi Cristea, Claudia Tapardel, Vilija Blinkevičiūtė, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Maria Arena, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Tonino Picula, Miriam Dalli, José Blanco López, Miroslav Poche, Afzal Khan ir Hugues Bayet S&D frakcijos vardu,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Ruža Tomašić ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

Javier Nart, Ramon Tremosa i Balcells, Fernando Maura Barandiarán, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Kaja Kallas, Robert Rochefort, Jozo Radoš, Urmas Paet ir Johannes Cornelis van Baalen ALDE frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat, Martina Michels ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu,

Judith Sargentini, Davor Škrlec ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Rosa D'Amato ir Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0036).


4.2. Saudo Arabija: Raifo Badawi atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015, B8-0158/2015 ir B8-0162/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0143/2015

(keičia B8-0143/2015, B8-0145/2015, B8-0147/2015, B8-0149/2015, B8-0151/2015 ir B8-0158/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Ana Gomes, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Krystyna Łybacka, Vilija Blinkevičiūtė, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Neena Gill, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Marc Tarabella, Pier Antonio Panzeri, Enrico Gasbarra, Kati Piri, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Biljana Borzan, Miriam Dalli ir Brando Benifei S&D frakcijos vardu,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Beatrix von Storch ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Juan Carlos Girauta Vidal, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Louis Michel, Martina Dlabajová, Urmas Paet ir Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu,

Javier Couso Permuy, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Curzio Maltese, Eleonora Forenza ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu,

Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Alyn Smith, Ernest Maragall, Davor Škrlec, Judith Sargentini ir Tamás Meszerics Verts/ALE frakcijos vardu,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Marco Valli, Eleonora Evi, Dario Tamburrano ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0037).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0162/2015 anuliuotas.)

Kalbėjo:

Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, avant le vote.


4.3. Dingusių Ashios kaimo gyventojų masinės kapavietės okupuotos Kipro dalies Ornithi vietovėje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ir B8-0161/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0150/2015

(keičia B8-0150/2015, B8-0153/2015, B8-0155/2015, B8-0156/2015, B8-0157/2015, B8-0159/2015 ir B8-0161/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Eleni Theocharous, Manolis Kefalogiannis, Elmar Brok, Lefteris Christoforou, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Giovanni La Via, Lara Comi, Tunne Kelam, Jiří Pospíšil, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Stanislav Polčák, Francesc Gambús, Inese Vaidere, Jaromír Štětina, Jarosław Wałęsa, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Marijana Petir, Andrej Plenković, Joachim Zeller, Franck Proust, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Claude Rolin, József Nagy, Eduard Kukan, Kinga Gál, Tadeusz Zwiefka, Elisabetta Gardini, Ivana Maletić, Andrey Kovatchev ir Monica Macovei PPE frakcijos vardu,

Josef Weidenholzer, Michela Giuffrida, Kashetu Kyenge, Nikos Androulakis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vilija Blinkevičiūtė, Demetris Papadakis, Costas Mavrides, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Viorica Dăncilă, Luigi Morgano, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Doru-Claudian Frunzulică, Juan Fernando López Aguilar, Eva Kaili, Afzal Khan, Neena Gill ir Biljana Borzan S&D frakcijos vardu,

Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu,

Fernando Maura Barandiarán, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Gérard Deprez, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu,

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu,

Ska Keller, Ernest Urtasun, Davor Škrlec ir Ernest Maragall Verts/ALE frakcijos vardu,

Fabio Massimo Castaldo, Laura Agea, Piernicola Pedicini, Tiziana Beghin, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Laura Ferrara ir Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0038).


4.4. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto sudarymas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto įsteigimo, jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės, kurį pagal darbo tvarkos taisyklių 197 straipsnį pateikė Pirmininkų sueiga (2015/2566(RSO)) (B8-0169/2015)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2015)0039).

Kalbėjo:

Philippe Lamberts dėl tvarkos sudarant specialųjį komitetą (pirmininkas priminė Pirmininkų sueigos įgaliojimus šiuo klausimu).


4.5. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas (balsavimas)

Pirmininkų pasiūlymas dėl Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimo

(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PIRMININKŲ SUEIGOS PASIŪLYMAS

Paskelbta, kad patvirtinta ( 1 priedas).


4.6. Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015, B8-0141/2015 ir B8-0142/2015

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0136/2015

(keičia B8-0136/2015, B8-0137/2015, B8-0138/2015, B8-0139/2015, B8-0140/2015 ir B8-0142/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Tunne Kelam, Andrej Plenković, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Barbara Matera, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Fernando Ruas, György Hölvényi ir József Nagy PPE frakcijos vardu,

Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Vincent Peillon, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux, Tonino Picula, Kati Piri, Nicola Caputo, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, Simona Bonafè, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, David Martin, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Brando Benifei, Javi López, István Ujhelyi, Enrique Guerrero Salom, Andrejs Mamikins, Francisco Assis, Afzal Khan, Csaba Molnár ir Doru-Claudian Frunzulică S&D frakcijos vardu,

Charles Tannock, David Campbell Bannerman ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez, Javier Nart, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Fernando Maura Barandiarán ir José Inácio Faria ALDE frakcijos vardu,

Alyn Smith, Judith Sargentini, Davor Škrlec ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Laura Agea, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Valentinas Mazuronis ir Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0040).

°
° ° °

Kalbėjo Jonathan Arnott po balsavimo.


5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Humanitarinė krizė Irake ir Sirijoje, susidariusi dėl grupuotės „Islamo valstybė“ - (2015/2559(RSP)) - RC-B8-0136/2015
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Peter Jahr ir Seán Kelly.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


8. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2015 m. vasario 5 d.

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Sąjungos rinkimų teisės aktų reforma (2015/2035(INL))


Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

AFCO komitetas

- Skaidrumas, atsakomybė ir sąžiningumas ES institucijose (2015/2041(INI))
(nuomonė: ENVI, JURI, CONT)

- Komisijos narių klausymų rengimo tvarka ir praktika: 2014 m. patirtis (2015/2040(INI))
(nuomonė: ENVI, EMPL, ITRE, JURI, TRAN)

AFET komitetas (susijęs komitetas)

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The impact of developments in European defence markets on the security and defence capabilities in Europe (2015/2037(INI))
(nuomonė: ITRE, IMCO) (Darbo su susijusiais komitetais procedūra)

AFET komitetas

- Strateginė karinė padėtis Juodosios jūros baseine po neteisėto Krymo prijungimo prie Rusijos (2015/2036(INI))

CULT komitetas

- Tolesni veiksmai, susiję su Bolonijos procesu (2015/2039(INI))
(nuomonė: EMPL)

DEVE komitetas

- Vystymosi finansavimas (2015/2044(INI))
(nuomonė: BUDG)

EMPL komitetas

- Europos mikrofinansų priemonės „Progress“ įgyvendinimas 2013 m. (2015/2042(INI))
(nuomonė: BUDG, ECON)

INTA komitetas

- 2010 m. Parlamento rekomendacijų dėl socialinių ir aplinkosaugos standartų, žmogaus teisių ir įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimas (2015/2038(INI))
(nuomonė: FEMM, DEVE, AFET, EMPL)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnis)

INTA komitetas

- Rekomendacijos Europos Komisijai dėl derybų, susijusių su Transatlantinės prekybos ir investicijų partneryste (angl. TTIP) (2014/2228(INI))
(nuomonė: PETI, AFCO, DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO, TRAN)

Perdavimas komitetams

FEMM komitetas

- Dabartinė politinė padėtis Afganistane (2014/2230(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM

- Saugumo problemos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regione ir politinio stabilumo perspektyvos (2014/2229(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM

- Europos strateginių investicijų fondas (C8-0007/2015 - 2015/0009(COD))
perduota atsakingam komitetui: ECON
nuomonė: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, REGI

DEVE komitetas

- ES prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvoms ne ES šalyse (2014/2233(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: DEVE

- Pagrindinių teisių padėtis Europos Sąjungoje 2013–2014 m. (2014/2254(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: PETI, FEMM, AFCO, EMPL

FEMM komitetas

- Sanglaudos politika ir atskirtos bendruomenės (2014/2247(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, EMPL

- Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą. Skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjungoje (2014/2245(INI))
perduota atsakingam komitetui: REGI
nuomonė: FEMM, CULT, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, ECON

LIBE komitetas

- Nuotoliniu būdu pilotuojamų orlaivių sistemų, paprastai vadinamų bepiločiais orlaiviais, saugus naudojimas civilinės aviacijos srityje (2014/2243(INI))
perduota atsakingam komitetui: TRAN
nuomonė: ITRE, LIBE

Pranešimas savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnis)
- Preliminarus pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėls Europos prokuratūros įsteigimo (2015/2043(INI))
perduota atsakingam komitetui: LIBE
nuomonė: BUDG, JURI, CONT


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos padidinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT, BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (COM(2015)0045 - C8-0037/2015 - 2015/0028(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

PECH, AGRI, ENVI, INTA

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik“) (COM(2015)0047 - C8-0038/2015 - 2015/2045(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, saugančio nuo trečiosios šalies priimtų teisės aktų eksteritorialaus taikymo poveikio ir tuo grindžiamų ar iš to kylančių veiksmų (nauja redakcija) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))

Pagal Sutarties 304 straipsnį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AFET, JURI

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos ypatingojo administracinio regiono Makao Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (05255/2014 - C8-0040/2015 - 2012/0015(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

INTA

- Pakeistas pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatantis Sąjungos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0049 - C8-0041/2015 - 2014/0174(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su vaikų pornografija internete (B8-0085/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto pakuočių saugos (B8-0086/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto žvejų apsaugos (B8-0087/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos ūkininkams, kad jie galėtų prisitaikyti prie panaikinus kvotų sistemą sumažėjusių pieno kainų (B8-0088/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Anglijoje pilstomo ir parduodamo netikro putojančio vyno „Prosecco“ (B8-0089/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Teisingos kompensacijos principo įtraukimas į Europos teisės aktus dėl vaistų. Teisingumo talidomido aukoms užtikrinimas“ (B8-0090/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Mario Borghezio. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl smulkiųjų akcininkų kooperatinių bendrovių svarbos valdant paskolas krizės metu (B8-0091/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl turizmui skirtų lėšų naudojimo skatinimo (B8-0092/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos miškų politikos skatinimo (B8-0094/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky ir Marcel de Graaff. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos pripažinimo, kad 1915 m. prieš Turkijoje gyvenančius armėnus buvo vykdomas genocidas (B8-0096/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Marie-Christine Arnautu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nesąžiningos socialinės praktikos Europos oro transporto sektoriuje (B8-0134/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

TRAN


10. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


11. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kitas posėdis vyks 2015 m. vasario 25 d.


12. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 11.40 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Girauta Vidal, Händel, Jansen, Mizzi, Vergiat, Żółtek


1 priedas. Specialiojo sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komiteto narių skyrimas

CS01

Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas

(45)

Tikrieji nariai

PPE (13)

   BALZ Burkhard

   de LANGE Esther

   ENGEL Frank

   FERBER Markus

   GÁLL-PELCZ Ildikó

   HÜBNER Danuta Maria

   KARAS Othmar

   KYRTSOS Georgios

   LAMASSOURE Alain

   MARTUSCIELLO Fulvio

   NIEDERMAYER Luděk

   STOLOJAN Theodor Dumitru

   ZALBA BIDEGAIN Pablo

S&D (12)

   BAYET Hugues

   DODDS Anneliese

   FERREIRA Elisa

   GUALTIERI Roberto

   JÁUREGUI ATONDO Ramón

   KAILI Eva

   KOFOD Jeppe

   LAURISTIN Marju

   MAUREL Emmanuel

   REGNER Evelyn

   SIMON Peter

   TANG Paul

ECR (4)

   KRASNODĘBSKI Zdzisław

   LUCKE Bernd

   MESSERSCHMIDT Morten

   SWINBURNE Kay

ALDE (4)

   GOULARD Sylvie

   JEŽEK Petr

   THEURER Michael

   van NIEUWENHUIZEN Cora

GUE/NGL (3)

   DE MASI Fabio

   MATIAS Marisa

   VIEGAS Miguel

Verts/ALE (3)

   GIEGOLD Sven

   JOLY Eva

   LAMBERTS Philippe

EFDD (3)

   O'FLYNN Patrick

   PAKSAS Rolandas

   ZANNI Marco

NI (3)

   MARUSIK Michał

   MONOT Bernard

   ZARIANOPOULOS Sotirios

Teisinis pranešimas